Възвращаемост за минали периоди – ДФ Навигатор Плюс
Home » Възвращаемост за минали периоди – ДФ Навигатор Плюс
Вие се намирате в секция

Възвращаемост за минали периоди ДФ Навигатор Плюс

Информация за възвръщаемостта за минали периоди

 

ДФ Навигатор Плюс стартира публичното предлагане на дяловете си на 02.08.2023 г. и поради недостиг на данни на непрофесионалните инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни сведения за резултатите за минали периоди.